Pohjantähti-opisto
Pohjantie 23
94400 Keminmaa
 

Etusivulle

Ajankohtaista

Opisto

Linjaesittelyt

Lyhytkurssit

Henkilökunta

Johtokunta

Tule opiskelemaan!

Yhteystiedot ja sijainti

Yhteistyökumppanit

SOTE-alasta ammatti -koulutus

Aloitus: 4.9.2017

Kesto: syyslukukausi 4.9.–22.12.2017, syysloma vko 42.

Kesto: kevätlukukausi 8.1.–1.6.2018, talviloma vko 10.

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille, jotka suunnittelevat alan opintoja tai työtehtäviin hakeutumista. Soveltuu myös alanvaihtajille ja henkilöille, jotka haluavat kehittää omia työllistymisvalmiuksiaan sote-alalle.

Perustavoitteet

Sosiaali- ja terveysalan ohjaava opinnollinen kokonaisuus, jonka antaa alan perusvalmiuksia eri osa-alueilta. Korkeakouluopintoihin hakeutuvat saavat linjalta jatko-opintoihin hyväksyttäviä opintosuorituksia ja käytännön kokemusta alan työtehtävistä.

Sisältö

Koulutus sisältää tiedollisten valmiuksien opetusta, käytännön työskentelyä vammaisten ja muiden henkilöiden avustajan tehtävissä ja yleisesti sosiaali- ja terveysalalla. Linjan opintosuunnitelmaan sisältyy Jyväskylän avoimen yliopiston ohjelman mukaisesti Yhteiskuntatieteet ja filosofia perusopinnot 25op , sosiaalityön perusopinnot.

Lapin AMK:n sosionomikoulutuksen opintoja 23op avoimina ammattikorkeakouluopintoina. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan palvelujärjestelmäosaaminen 5 op (sosionomi, hoitotyö, geronomi, fysioterapia ja liikunta OPSit), Sosiaalialan yhteiskuntatieteellinen perusta 5op (sosiaalipolitiikka ja sosiologia), Vammaistyö ja kuntoutus 3op, Ammatillisen toiminnan perusteet 4 op, Ammatillinen vuorovaikutus 3 op, Varhaiskasvatus ja lastensuojelu 3 op (sosionomikoulutuksen OPS).

Kustannukset:

Lukukausimaksu 60€/vko, joka sisältää opetuksen ja ohjauksen. Lukukausimaksu laskutetaan koko koulutusajalta. Lisäksi avoimen yliopiston kustannus on 200€/opiskelija ja avoimen AMK:n kustannus on 80€/opiskelija, linjalla opiskeleville. Kustannuksia tulee myös ruokailusta, opiskelumateriaaleista, koulumatkoista ja asumisesta.

Opiskelijalla on mahdollisuus hakea Kelan opintotukea ja yleistä asumistukea. Omaehtoisen koulutuksen tukea voi hakea TE-toimistosta.

Haku:

Opintojen laajuus on 55 opintopistettä. Suoritettuja kursseja voidaan hyväksilukea jatko-opinnoissa, oppilaitosten käytäntöjen mukaisesti. YHTEISHAUSSA LINJASTA SAA 6 LISÄPISTETTÄ.

Koulutukseen haetaan 25.8.2017 mennessä hakulomakkeella, suoraan oppilaitokseen. Lukion tai peruskoulun todistus ja muut valintaa tukevat todistuskopiot liitteeksi. Valinnasta ja opiskelupaikan saamisesta ilmoitetaan suoraan hakijalle. Hakulomake alla olevasta linkistä.

Tarkempia tietoja voit kysyä puhelimitse 0400 358 761 tai sähköpostilla opisto@pto.fi.

Lataa Hakukaavake tästä! (pdf)