Pohjantähti-opisto
Pohjantie 23
94400 Keminmaa
 

Etusivulle

Ajankohtaista

Opisto

Linjaesittelyt

Lyhytkurssit

Henkilökunta

Johtokunta

Tule opiskelemaan!

Yhteystiedot ja sijainti

Yhteistyökumppanit

ERITYISTUKEA ELÄMÄÄN -HANKE (ERTU)

2015-2017

Hanke on päättynyt.

Hankkeen tavoitteet

- Vahvistaa osatyökykyisten yksilöllistä toimintakykyä

- Työllistymisen ja opiskelun esteiden kartoittaminen ja niiden poistaminen

- Löytää uusia työpaikkoja tai opintopolkuja kohderyhmälle

- Eri vammaispalvelujen henkilöstön osaamisen lisääminen ja yhteistyön kehittäminen

Hankkeen kohderyhmät

Vammaiset sekä muutoin erityistä tukea tarvitsevat henkilöt sekä osatyökykyisten kanssa työskentelevät tahot, omaiset, yhdistykset, yritykset ja oppilaitokset.

Toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistamisen työvälineenä käytetään projektihenkilökunnan tarjoamaa palveluohjausta sekä joidenkin asiakkaiden kohdalla Kehitysvammaliiton kehittämää Toimi- menetelmää toimintakyvyn kuvaamiseen. Lisäksi hanke mahdollistaa kehittämisfoorumit, joiden kautta voidaan lisätä eri vammaispalvelujen henkilöstön osaamista sekä edistää eri tahojen välistä yhteistyötä. Hankeen aikana on tarkoitus lopulta luoda sovellettavissa oleva malli elinikäisestä oppimisesta.

Erityistukea elämään -hanke järjestää erilaisia koulutuksia kohderyhmille, alan ammattilaisille, huoltajille, edunvalvojille ja osatyökykyisille asiakkaille. Koulutuksista saat tietoa tykkäämällä Pohjantähti-opiston Facebook.com/pto.fi sivusta, josta löydät uusimmat uutiset.

Erityistukea elämään -hanke etsii aktiivisesti yrityksiä, yhdistyksiä ja muita organisaatioita mukaan yhteistyöhön, jotta mahdollisimman monelle asiakkaalle löytyisi harjoittelu- tai työpaikka. Hanke tarjoaa myös oivallisen mahdollisuuden opinnäytetöiden tai harjoitteluiden suorittamiseen esim. sosionomiopiskelijoille.

Hanke on päättynyt.

Hankkeen rahoittajat:

Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kemin kaupunki, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Hoivataito Oy, Saava Oy sekä Pohjantähti-opisto, joka hallinnoi projektia.